Ο Νέος Χωροταξικός Νόμος 4759/2020

Ο Νέος Χωροταξικός Νόμος 4759/2020  Δημοσιεύτηκε ο νέος χωροταξικός νόμος 4759/2020 ο οποίος θεσπίζει σημαντικές αλλαγές στις χρήσεις γης, στους συντελεστές δόμησης, στην διαδικασία ηλεκτρονικής έκδοσης οικοδομικών αδειών, στα θέματα συνιδιοκτητών οριζοντίων και καθέτων ιδιοκτησιών και της διαδικασίας υπαγωγής τους σε τακτοποίηση, σε θέματα ρυμοτομικών  απαλλοτριώσεων  και άλλα. Ειδικά ως προς τα ζητήματα καθέτων και […]
Continue Reading

Ο Νέος νόμος για τα εμπορικά σήματα – Οι κυριότερες Μεταβολές

Ο νέος νόμος 4679/2020 για τα εμπορικά σήματα  ενσωματώνει την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αριθμό 2436/2015 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών και την οδηγία 48 / 2004 σχετικά με την επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και άλλες διατάξεις,  καταργώντας  τα άρθρα 121 έως 182 του παλαιότερου νόμου 4072/ 2012. Είναι  σημαντικό […]
Continue Reading

Γονική Μέριμνα ανηλίκου που γεννήθηκε και παραμένει εκτός γάμου

ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΑΝΗΛΙΚΟΥ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΕΚΤΟΣ ΓΑΜΟΥ (1515 ΑΚ) – Η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΣΤΗΝ ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ – ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΤΕΡΑ ΝΑ ΖΗΤΗΣΕΙ ΜΕ ΑΓΩΓΗ ΤΗΝ ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΤΟΥ ΑΝΗΛΙΚΟΥ ΑΝ ΤΟΥΤΟ ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ (1511 ΑΚ) – ΑΝΕΚΚΛΗΤΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΟΥ ΑΝΑΘΕΤΕΙ Ή ΜΗ ΤΗΝ ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΣΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ Κατά το […]
Continue Reading
παραιτηση συμμετοχης-από-την-αξίωση-συμμετοχής-στα-αποκτήματα-1

Παραίτηση από την αξίωση συμμετοχής στα αποκτήματα

Σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 6 /2019 απόφαση του Αρείου Πάγου ,  «Με την 514/2018 απόφαση του Α2 Πολιτικού Τμήματος του Αρείου Πάγου παραπέμφθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 563 παρ. 2 εδ. β’ ΚΠολΔ και 23 παρ. 2 εδ. γ’ και δ’ του Οργανισμού των Δικαστηρίων (ν. 1756/1988), στην Πλήρη Ολομέλεια του Αρείου Πάγου, […]
Continue Reading

Ηλεκτρονικό εμπόριο – Μια νέα προοπτική

Τα τελευταία χρόνια, έχει εισχωρήσει στη ζωή μας ολοένα και περισσότερο η χρήση του ηλεκτρονικού εμπορίου. Η έλλειψη χρόνου αλλά και η δυνατότητα πρόσβασης σε προϊόντα και υπηρεσίες της διεθνούς αγοράς, αποτελεί πλέον μία επανάσταση απέναντι στις παραδοσιακές μεθόδους απόκτησης αγαθών,  με συνέπειες θετικές και αρνητικές. Επιπλέον η  συγκυρία των απαγορευτικών μέτρων λόγω του COVID […]
Continue Reading

Διαζύγιο με αντιδικία – Διαδικασία

Στο διαζύγιο με αντιδικία όταν προκύπτουν διαφορές σε θέματα διατροφής και επικοινωνίας  με τα τέκνα θα πρέπει να οδηγηθεί η διαδικασία διαφορετικά από το συναινετικό διαζύγιο.

Διαζύγιο με Αντιδικία