δικηγορος για τροχαια ατυχηματα

Τα τροχαία ατυχήματα απασχολούν ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού, ιδίως στα μεγάλα αστικά κέντρα. Στόχος του γραφείου μας είναι η σωστή αντιμετώπιση  κάθε ζητήματος που ανακύπτει από ένα τροχαίο,   καθώς και η διεκδίκηση της υψηλότερης δυνατής αποζημίωσης . Ενδεικτικά ασχολούμαστε με

  • Αγωγές από Αυτοκινητικές διαφορές
  • Εκπροσώπηση σε αστικές και ποινικές διαφορές από τροχαία ατυχήματα
  • Διεκδίκηση αποζημίωσης για σωματικές ή υλικές ζημιές
  • Διαπραγματεύσεις με ασφαλιστικές εταιρείες