δικαιο ακινητων ιδιοκτησιας

ΔΙΚΑΙΟ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Η αγορά ενός ακινήτου είναι μία διαδικασία που ενέχει κινδύνους και απαιτεί την κατάλληλη νομική στήριξη και συμβουλή. Η κατάργηση της υποχρεωτικότητας της σύμπραξης δικηγόρου στην κατάρτιση συμβολαίων αγοραπωλησίας, σε καμμία περίπτωση δεν πρέπει να αναιρεί το αναγκαίο προαπαιτούμενο βήμα του ελέγχου τίτλων, με παροχή της σχετικής βεβαίωσης, ώστε να παρέχεται στον υποψήφιο αγοραστή στοιχειώδης   ασφάλεια δικαίου για την κατάρτιση ενός έγκυρου συμβολαίου.

Το γραφείο μας χειρίζεται επιτυχώς εδώ και πολλά χρόνια πλήθος υποθέσεων αγοραπωλησίας ακινήτων και υποθέσεις Εθνικού Κτηματολογίου.

Ενδεικτικά αναφέρουμε

 • Αγωγές αναγνώρισης κυριότητας
 • διεκδικητικές αγωγές
 • Έλεγχος τίτλων
 • Σύνταξη και παράσταση συμβολαίων αγοραπωλησίας
 • Γονικές παροχές και δωρεές
 • Αγωγές και ασφαλιστικά μέτρα νομής
 • Δουλείες ακινήτων
 • Διαφορές μεταξύ συνιδιοκτητών
 •  θέματα διαχείρισης και Κανονισμού Πολυκατοικίας (αυτόνομη θέρμανση, θέσεις πάρκινγκ)
 • Εγγραφή και εξάλειψη προσημείωσης υποθήκης
 • Αναγκαστική εκτέλεση (Κατασχέσεις πλειστηριασμοί)
 • Δηλώσεις κτηματολογίου
 • Παραστάσεις σε επιτροπές ενστάσεων κτηματολογίου

ΣΤΕΙΛΤΕ ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΥΠΟΘΕΣΗ