Διοικητικές διαφορές

Το γραφείο μας αναλαμβάνει την εκπροσώπηση των πελατών ενώπιον κάθε διοικητικής αρχής.

Το γραφείο μας δια των εξειδικευμένων συνεργατών μας είναι σε θέση να καλύψει ολόκληρο το φάσμα του τομέα του διοικητικού δικαίου, προστατεύοντας  για λογαριασμό του πολίτη, όλες τις Αρχές που υπαγορεύονται από το Σύνταγμα και την  ΕΣΔΑ. Αναλαμβάνουμε την εκπροσώπηση των πελατών μας ενώπιον κάθε διοικητικής Αρχής ή δικαστηρίου, σε πάσης φύσεως διαφορές του με την Δημόσια Διοίκηση, όπως με ΝΠΔΔ, Ανεξάρτητες Διοικητικές  Αρχές, Ο.Τ.Α κλπ.  Ενδεικτικά  ασχολούμαστε με θέματα κοινωνικής ασφάλισης, Αστικής ευθύνης δημοσίου και ΝΠΔΔ, φορολογικές διαφορές, Ελεγκτικό Συνέδριο, Δημοσιοϋπαλληλικό πειθαρχικό κλπ.

Ενδεικτικά  ασχολούμαστε με:

  • Διοικητικά πρόστιμα
  • Φορολογικές και πολεοδομικές διαφορές
  • Διοικητικές κυρώσεις
  • Αγωγές αποζημίωσης από το Δημόσιο
  • Ακυρωτικές διαφορές
  • Πειθαρχικά παραπτώματα