Τι είναι το οικογενειακό δίκαιο;

Το οικογενειακό δίκαιο είναι ο τομέας του δικαίου που αφορά τις οικογενειακές σχέσεις. Πρόκειται για έναν εξαιρετικά  ευαίσθητο τομέα που απαιτεί μακρά γνώση και εμπειρία για τον κατάλληλο χειρισμό των σχετικών υποθέσεων.

Με τη σύναψη του γάμου δημιουργούνται μεταξύ των συζύγων έννομες σχέσεις από τις οποίες απορρέουν ορισμένα δικαιώματα και υποχρεώσεις που ανάγονται τόσο σε προσωπικό επίπεδο π.χ. υποχρέωση των συζύγων για συμβίωση, όσο και σε περιουσιακό επίπεδο π.χ. υποχρέωση αμοιβαίας διατροφής.

Ομοίως η ύπαρξη γάμου δημιουργεί στους συζύγους την υποχρέωση αναλογικής συμβολής τους στην αντιμετώπιση των οικογενειακών αναγκών. Περαιτέρω η μη ομαλή εξέλιξη του έγγαμου βίου γεννά και πάλι δικαιώματα και υποχρεώσεις, καθώς από την λύση του γάμου ή την διακοπή της έγγαμης συμβίωσης προκύπτει πλήθος ζητημάτων προς διευθέτηση, όπως για παράδειγμα η ρύθμιση της επιμέλειας και διατροφής των τέκνων, η θεμελίωση της αξίωσης συμμετοχής στα κοινά αποκτήματα κλπ.

Αλλά και σε πιο σύγχρονες μορφές σχέσεων, όπως το σύμφωνο συμβίωσης, συναντούμε ένα σύνολο νομοθετικών ρυθμίσεων που απαιτούν προσεκτική εφαρμογή για την διασφάλιση των παρεχόμενων δικαιωμάτων αλλά και για την αποφυγή εσφαλμένων ερμηνειών με δυσμενείς ενίοτε  συνέπειες.

Το  γραφείο μας διαθέτει εξειδικευμένους νομικούς, τους οποίους μπορείτε ανεπιφύλακτα να εμπιστευτείτε για την σωστή ενημέρωση καθοδήγηση και επίλυση κάθε προβλήματος που σας απασχολεί. Ενδεικτικά το γραφείο ασχολείται  με:

 • -Διαζύγιο συναινετικό και κατ αντιδικία,
 • -Γονική μέριμνα, διατροφή και επιμέλεια ανηλίκων
 • -επίλυση περιουσιακών ζητημάτων κατά τον χρόνο της διάστασης και μετά την λύση του γάμου ,
 • -Συμμετοχή στα αποκτήματα
 • -Επικοινωνία γονέων και τέκνων
 • -Ακύρωση γάμου
 • -Σύμφωνο συμβίωσης
 • -Υιοθεσία
 • -Προσβολή πατρότητας
 • – Αναγνώριση πατρότητας
 • -Ιατρική υποβοήθηση στην ανθρώπινη αναπαραγωγή (μεταθανάτια τεχνητή γονιμοποίηση κλπ)
 • -Επιτροπεία Ανηλίκου
 • -Δικαστική συμπαράσταση