Καλώς ήλθατε στον Ιστότοπο του Δικηγορικού γραφείου της Λευκής Χατζηδάκη.

Το γραφείο βρίσκεται στο Χαλάνδρι Αττικής, και ασχολείται με το σύνολο σχεδόν των κλάδων δικαίου.

Πολυετής εμπειρία και επαγγελματισμός συνθέτουν το προφίλ του κατάλληλου νομικού συμπαραστάτη που χρειάζεται κάθε πολίτης για την επιτυχή έκβαση της υπόθεσής του.

Στελεχωμένο από ομάδα έμπειρων και  εξειδικευμένων δικηγόρων-συνεργατών, το γραφείο εξασφαλίζει υψηλών προδιαγραφών νομικές υπηρεσίες που παρέχονται άμεσα, υπεύθυνα και σε κόστος προσιτό και απόλυτα ευθυγραμμισμένο με τα σημερινά δεδομένα.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνουμε στην διαρκή επιμόρφωση και στενή παρακολούθηση της τρέχουσας νομοθεσίας και νομολογίας ώστε να είμαστε σε θέση ανταποκριθούμε  αποτελεσματικά  και με ευελιξία στο  ευμετάβλητο νομικό  καθεστώς, και να επιτυγχάνουμε έγκυρες και πρόσφορες λύσεις.

Θεωρούμε την προσωπική επαφή και συνεργασία με τους εντολείς, καθοριστική για την χάραξη της κατάλληλης νομικής υποστήριξης και την βέλτιστη δικαστική ή εξωδικαστική προάσπιση των συμφερόντων τους.

Κύριο μέλημά μας αποτελεί η δικαίωση, η υποστήριξη, η εκπροσώπηση, η δυναμική υπεράσπιση κάθε ηθικής αξίας και δικαίου.