Γιατί είναι σημαντικό το εμπορικό δίκαιο;

Το γραφείο μας αναλαμβάνει την διαχείριση κάθε  νομικού ζητήματος που αντιμετωπίζει η σύγχρονη επιχείρηση στο πλαίσιο  της εμπορικής νομοθεσίας, όπως για παράδειγμα την σύσταση και εγκατάσταση μιας εταιρείας, την εκπροσώπησή της ενώπιον κάθε φορέα ή Αρχής, την μελέτη, κατάρτιση και σύναψη κάθε είδους επιχειρηματικής  σύμβασης κλπ.  Με τον νέο  Ν. 4548/2018 με τον οποίον αναμορφώθηκε το δίκαιο των εμπορικών εταιρειών γίνεται απαραίτητη η νομική  στήριξη και καθοδήγηση των εταιρειών σε σχέση με την ευρεία έκταση των μεταβολών που θεσπίζονται. Ως εκ των ανωτέρω, το γραφείο μας προσφέρει τις έγκυρες υπηρεσίες του και στον τομέα αυτόν, μέσω των εξειδικευμένων δικηγόρων μας στο εμπορικό δίκαιο.

Mέλημά μας στον τομέα των εμπορικών συμβάσεων, είναι μεταξύ άλλων,  η σωστή διαπραγμάτευση και  η επιτυχία των επιχειρηματικών  στόχων των πελατών μας.  Διαθέτουμε   εξειδικευμένους νομικούς και κατάλληλους τεχνικούς και οικονομικούς συμβούλους για να εξυπηρετούμε κάθε ανάγκη των επιχειρήσεων που θα μας εμπιστευτούν.

Ενδεικτικά το γραφείο ασχολείται με  

  • Συμβάσεις διανομής, προμήθειας, διαμεσολάβησης, αντιπροσωπείας, δικαιόχρησης (Franchising) ,
  • Συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης  (leasing)
  • Εταιρική διακυβέρνηση
  • Ένταξη στο άρθρο 99 και διαδικασία συνδιαλλαγής
  •  Ζητήματα ηλεκτρονικού εμπορίου (e-shop)