ΤΟ  ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η εργατική νομοθεσία στη χώρα μας χαρακτηρίζεται από αποσπασματικές και ασύνδετες μεταξύ τους διατάξεις με συχνά ασαφές περιεχόμενο,  το οποίο δημιουργεί σοβαρά ερμηνευτικά προβλήματα .  Έτσι με δεδομένη και την κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, ο χειρισμός μιας εργατικής διαφοράς αποτελεί πλέον μία σύνθετη διαδικασία που προϋποθέτει συνδυασμό διατάξεων και απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή, ενίοτε δε και προσφυγή  σε οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ρυθμίζουν εργασιακά θέματα. Κατά συνέπεια, τα εργατικά θέματα αντιμετωπίζονται από το γραφείο μας από έμπειρους και εξειδικευμένους δικηγόρους με σφαιρική γνώση και συνεχή ενημέρωση της τρέχουσας νομοθεσίας και νομολογίας .

Το γραφείο μας  μπορεί να  επιληφθεί και να συντονίσει  με συνέπεια και υπευθυνότητα κάθε εργατική διαφορά και  κάθε σχετικό ζήτημα  που θα προκύψει.

Ενδεικτικά ασχολούμαστε με

  • Διαφορές από απόλυση
  • Διεκδίκηση αποζημιώσεων
  • Συμβάσεις εργασίας
  • Παράσταση ενώπιον Επιθεώρησης Εργασίας
  • Αγωγή αποζημίωσης από εργατικό ατύχημα
  • Αγωγή αποζημίωσης για απροειδοποίητη καταγγελία
  • Εξωδικαστική επίλυση εργατικών διαφορών