Ηλεκτρονικό εμπόριο – Μια νέα προοπτική

Τα τελευταία χρόνια, έχει εισχωρήσει στη ζωή μας ολοένα και περισσότερο η χρήση του ηλεκτρονικού εμπορίου. Η έλλειψη χρόνου αλλά και η δυνατότητα πρόσβασης σε προϊόντα και υπηρεσίες της διεθνούς αγοράς, αποτελεί πλέον μία επανάσταση απέναντι στις παραδοσιακές μεθόδους απόκτησης αγαθών,  με συνέπειες θετικές και αρνητικές. Επιπλέον η  συγκυρία των απαγορευτικών μέτρων λόγω του COVID […]
Continue Reading