παραιτηση συμμετοχης-από-την-αξίωση-συμμετοχής-στα-αποκτήματα-1

Παραίτηση από την αξίωση συμμετοχής στα αποκτήματα

Σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 6 /2019 απόφαση του Αρείου Πάγου ,  «Με την 514/2018 απόφαση του Α2 Πολιτικού Τμήματος του Αρείου Πάγου παραπέμφθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 563 παρ. 2 εδ. β’ ΚΠολΔ και 23 παρ. 2 εδ. γ’ και δ’ του Οργανισμού των Δικαστηρίων (ν. 1756/1988), στην Πλήρη Ολομέλεια του Αρείου Πάγου, […]
Continue Reading

Ηλεκτρονικό εμπόριο – Μια νέα προοπτική

Τα τελευταία χρόνια, έχει εισχωρήσει στη ζωή μας ολοένα και περισσότερο η χρήση του ηλεκτρονικού εμπορίου. Η έλλειψη χρόνου αλλά και η δυνατότητα πρόσβασης σε προϊόντα και υπηρεσίες της διεθνούς αγοράς, αποτελεί πλέον μία επανάσταση απέναντι στις παραδοσιακές μεθόδους απόκτησης αγαθών,  με συνέπειες θετικές και αρνητικές. Επιπλέον η  συγκυρία των απαγορευτικών μέτρων λόγω του COVID […]
Continue Reading