Διαζύγιο με αντιδικία – Διαδικασία

Στο διαζύγιο με αντιδικία όταν προκύπτουν διαφορές σε θέματα διατροφής και επικοινωνίας  με τα τέκνα θα πρέπει να οδηγηθεί η διαδικασία διαφορετικά από το συναινετικό διαζύγιο.

Διαζύγιο με Αντιδικία