Εμπορικά σήματα – ευρεσιτεχνίες – πνευματικά δικαιώματα

Οι συνεργάτες μας Παρέχουν υπηρεσίες σε όλα τα θέματα εμπορικού δικαίου και δικαίου πνευματικής ιδιοκτησίας. Το γραφείο μας ασχολείται με υποθέσεις εμπορικών σημάτων με θέματα αθέμιτου ανταγωνισμού με την προστασία πνευματικών δικαιωμάτων .

Οποιαδήποτε ιδέα, ονομασία, προϊόν ή υπηρεσία χρήζει προστασίας,  κατοχύρωσης και απαγόρευσης της αντιγραφής και χρήσης από  τρίτους. Το ίδιο ισχύει για κάθε μορφής  τεχνογνωσία, για  το εμπορικό σήμα,  την ευρεσιτεχνία,  την εφεύρεση, καθώς και για τα βιομηχανικά σχέδια και υποδείγματα. Το δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας  περιλαμβάνει κανόνες προστασίας των άυλων αγαθών, εκείνων δηλαδή των περιουσιακών στοιχείων τα οποία δεν διαθέτουν συγκεκριμένη υλική μορφή αλλά έχουν σημαντική περιουσιακή αξία.

Πρόκειται για το δίκαιο που ρυθμίζει τους κανόνες περί προστασίας των αγαθών της ανθρώπινης διανόησης και σε αυτό περιλαμβάνονται τα δικαιώματα που απορρέουν από τα έργα ως πνευματικά δημιουργήματα λόγου τέχνης ή επιστήμης, όπως λόγου χάρη  έργα λογοτεχνίας και τέχνης, θεάτρου, φωτογραφίας, μουσικής σύνθεσης, ζωγραφικής, γλυπτικής, αρχιτεκτονικής, βάσεις δεδομένων ή λογισμικό ηλεκτρονικού υπολογιστή. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υποθέσεις ελέγχου και κατοχύρωσης σήματος, δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, κατάρτισης συμβάσεων παραχώρησης άδειας χρήσης, κατάρτισης συμβάσεων μεταβίβασης δικαιωμάτων, προστασίας από παραβάσεις των παραπάνω συμβάσεων, προστασίας δικαιωμάτων εφεύρεσης,  προστασίας πνευματικού έργου, μεταβίβασης και προστασίας τεχνογνωσίας, ακύρωση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αντιρρήσεις επί αποφάσεων της Επιτροπής σημάτων, προσφυγές κατά αποφάσεων της Επιτροπής σημάτων, αιτήσεις προς τον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Ο.Β.Ι) κλπ.

Ενδεικτικά ασχολούμαστε με  

  • Έλεγχο εμπορικών σημάτων
  • Κατοχύρωση εμπορικού σήματος ελληνικού, ευρωπαϊκού και Διεθνούς
  • Παράσταση στην επιτροπή σημάτων
  • Αντιρρήσεις επί των αποφάσεων της επιτροπής σημάτων
  • Προσφυγές κατά των αποφάσεων της επιτροπής σημάτων
  • Κατοχύρωση πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας
  • Κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών